kundbemötande

inre stress

coaching

FRISTÅENDE TJÄNSTER & PAKET

kundbemötande

Inledande heldagsutbildning                                       

25 000 kr ex moms (5-25 medarbetare)

1000kr/person över 25 medarbetare                                                                                


Fördjupande halvdag

workshop med tema (endast efter heldagsutbildning)               

12 500 kr ex moms (5-25 medarbetare)


Train the trainer-workshop (halvdag)                                                     

8 500 kr ex moms (1-5 medarbetare)    


Medlyssning och samlyssning (heldag)                                                 

10 500 kr ex moms 

med individuell coaching (ca 4 medarbetare/dag)                   

(rekommenderas 2 ggr/medarbetare och år)                                                                          

                                                                                                           

Paket 1            

+ heldagsutbildning

+ workshop med tema, 3 st

+ medlyssning och samlyssning, 5 heldagar/år                          

100 000 kr ex moms

inre stress

Inledande utbildning                                       

2-3 workshops á 3 h

25 000 kr ex moms (5-100 medarbetare)


Individuell coaching/medarbetarutveckling/ledarstöd                                                     

per dag 12 500 kr ex moms

 (ca 5-6 medarbetare/dag i era lokaler för att minimera tidsåtgången)       


Vi jobbar med:

Samtalsstyrning

Empatiträning

Missnöjda kunder

Lämna negativa besked                                                                                                                          

Paket 1            

+ heldagsutbildning

+ individuell coaching/medarbetarutveckling/ledarstöd 10 dagar/år

112 500 kr ex moms

                     


Heldagsutbildning                                                                          

25 000 kr ex moms (5-10 medarbetare)                                                                                      

35 000 kr ex moms (10-25 medarbetare)

45 000 kr ex moms (25-50 medarbetare)

55 000 kr ex moms (50- medarbetare)                          

       

Uppföljande individuella coachingsamtal                                                     

1 500 kr/h (3 h/medarbetare)

                                                                                                          

Paket 1            

+ heldagsutbildning

+ individuell coaching för 5-10 medarbetare  

60 000 kr


Paket 2            

+ heldagsutbildning

+ individuell coaching för 10-25 medarbetare  

130 000 kr

               

coaching