jag gör skillnad

INIFRÅN OCH UT

Här hittar du några exempel på skillnad jag gjort för andra.

Vad behöver förändras hos er?

"Jessica's coaching has improved my effectiveness and happiness, to summarize as much as I can, she has helped me handle my stress, gave me tools to build a vision of my future, she helped me to understand people based on their different needs and develop a character based on principles. I highly recommend her coaching services."


Illan Benaim Amaya, medarbetare inContext

EXEMPEL PÅ TEMAN OCH INNEHÅLL

  • Bemöta besvärliga människor/kollegor/kunder
  • Kundservice i världsklass
  • Möta dina medarbetare på djupet
  • Inre stresshantering
  • Hantera besvärliga samtal
  • Trygga medarbetare (Självkänsla på jobbet)
  • Medvetet ledarskap
  • Självledarskap för chefer och medarbetare
  • Styrkeorienterade speglande samtal

Sectra

Skanska

Elitfönster

Folktandvården

Tack för en supergivande dag hos oss på Skanska! Jag har använt så mycket av det du lärde oss - och resultatet har blivit oförväntat bra! J

ag har tagit bort alla "ju" och "men" - jag har vågat stå upp för
mina negativa besked till kunden, förklarat läget, lyssnat , visat att jag bryr mig och frågat : hur tycker du att vi skall lösa detta ? Jag vill tacka dig för all ny energi att fortsätta tackla "besvärliga/missnöjda"
kunder, nu på ett mycket mer effektivt och mindre energikrävande sätt.


Jag har tom tagit alla inkommande samtal utan att få ont i magen att nya problem är på ingående - utan tänkt: vad kommer
nu för utmaning - vad spännande !  Jag tror att jag kan prata för hela gruppen när jag säger att vi tycker att dagen var grym! Vi älskade dig och ditt fantastiska smittande skratt och allt du så generöst gav oss!
Patricia Gadelius Skanska Nya Hem Eftermarknad"Vill bara tacka för vår utbildningsdag! Vi är så nöjda och tacksamma! Vi hade en fantastisk dag och är så glada över föreläsningen med Jessica -
hon gjorde det så bra och var helt rätt person för det vi önskade uppnå

med dagen!"

Anna Brinkestam, Klinikchef Kundcenter, Folktandvården Region Kronoberg


"Vi har anlitat Jessica vid flera tillfällen för att utbilda och coacha vår Eftermarknads-avdelning i inre stresshantering och kundbemötande. Vi har också bjudit in Jessica att föreläsa när vi haft alla våra samarbetspartners på plats för utbildning.


Jessica har med sin charmiga personlighet och lekfullhet  gjort stort succe. Ämnen som annars kan upplevas svåra och personliga har blivit en naturlig diskussion vid fikabordet. Vi har fått ett gemensamt språk, stärkt vår positiva kundorienterade attityd och medarbetarna mår bättre eftersom de har fått verktyg i att hantera situationer som tidigare upplevts som stressfulla eller besvärliga.


Marthin Weijdö, Eftermarknadsansvarig Elitfönster

coaching & föreläsningar

FLERA FÖRETAG


Ibland vet du redan innan det händer att nu kommer det att komma en tid med hög stress. Det kan vara inför lanseringen av en ny produkt eller tjänst som ska trimmas in. Det kan vara en nödvändig omställning som du vet kommer innebära extra besvär för dina kunder.


Eller så har du kommit till insikt om att det är bättre att vara förberedd på en kris när den kommer, istället för att tänka att ni får ta er igenom den när den kommer.


Förmodligen har du redan insett att det inte är branschkunskap som avgör -  det är bemötandekunskap. Teamleaders och gruppchefer är många gånger jättebra på att lära ut hur man pratar om produkterna och tjänsterna, och på att visa medarbetare hur DE skulle ha löst besvärliga situationer, men, det jag som the Inside Changer gör är att hjälpa medarbetare att förstå SIN attityd och se hur det påverkar just deras beteende. Insikten ger jag i föreläsningar, och sen hjälper jag dem att förändra sig själva utifrån den. Med hjälp av styrkebaserad coaching guidar jag alla till att hitta just SITT sätt - eftersom all verklig förändring kommer inifrån.  Det är därför jag heter The Inside Changer.

 


stress under press

fastighetsbolag


Bakgrund: Fastighetsbolaget säljer nyproducerade lägenheter i high end-skiktet. Under 2017 hade många kunder köpt fastigheter innan de var färdigbyggda och pga olyckliga omständigheter, fann man sig i ett läge där man behövde hantera många upprörda kunder. Dels gjorde konjunkturen att många kunder fick uppleva att deras lägenhet sjönk i värde redan innan de tillträdde den. Dels gick en underleverantör i konkurs med besvärliga konsekvenser. Det här ledde till många långa och krävande kundsamtal, och man behövde hitta ett sätt att hantera den extrema stressen som det skapade hos medarbetarna. Man behövde också få handfasta och konkreta verktyg för hur man kan bemöta och hantera enormt upprörda kunder som till och med kommer med rena personangrepp.

 

Lösning: Heldagsutbildning av hela eftermarknadsavdelningen, inriktning besvärliga kunder/utmanande samtal. Direkt efter den beslutade chefen för eftermarknad att erbjuda alla fast anställda medarbetare tre individuella coachingsamtal

Vår coach Jessica – utan henne inga priser!

Avanzas Kundservice har som mission att leverera kundservice i världsklass. För att uppnå det behöver vi ha de bästa medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar. Med över tusen kundkontakter per dag har de förmågan att i alla lägen vara kundfokuserade, positiva och ge utmärkt service – samtidigt som de utmanar sig själva. Här fyller Jessica en mycket viktig roll.


Hon hjälper oss att coacha varje medarbetare individuellt i samtalet. Syftet är att träna olika kommunikationstekniker, förstå vad kunderna egentligen efterfrågar (läsa mellan raderna) och ge feedback för att hjälpa medarbetarna att utvecklas. Kort och gott, att utveckla kundbemötandet och kvalitetssäkra samtalen.


Jessica har fina ledaregenskaper och är både

organiserad, effektiv och praktisk. Hennes energi

smittar av sig och hon motiverar och inspirerar

både medarbetare och gruppchefer att leverera

de resultat och den service som vi vill stå för.

Stordåd helt enkelt!


Maria Christofi J Johansson

Chef Kundrelationer, Avanza


"inContext bildades med en tro på att om företaget kan tjäna som en katalysator för
att uppfylla ens potential i en ärlig relation gentemot sig själv, till sina kollegor och
kunder, så kan vi erbjuda de mest engagerade och kompetenta ingenjörerna åt våra
kunder. Därför anställde vi Jessica redan som vår tionde anställde för att coacha vår anställda i deras utveckling och oss som bolag för att bäst bli den katalysator vi
önskade vara.


Jag överdriver inte när jag säger att Jessica har haft en fundamental påverkan på
den framgång inContext haft (Gasellföretag 5 år i rad).


Matti Schvili, Grundare

x5

tillväxt utan stress

inContext


Bakgrund: Ett konsultbolag som är annorlunda på riktigt, och drivs värdebaserat. Många som vill vara, få som lyckas. Redan från start insåg inContext att det inte går att bara prata om sina tre kärnvärden; express passion, honest relations, and be the best partner in the field, och att det enda sätttet att leverera dem är genom att människorna som jobbar där lever dem. 

I ett tillväxtorienterat företag är det lätt att tappa bort medarbetarna. På inContext lade man från början resurser på att ingen skulle tappa bort sig själv, och alla får kontinuerligt stöd i att inte göra det.

 

Lösning: Jessica har funnits på plats en dag i veckan, på kontoret eller på fältet, och träffat medarbetare i korta och effektiva coachingsessioner. Det innebär minimalt med tidsspill eftersom medarbetarna inte behöver föflytta sig, och hjälper alla att hålla fokus på sin egen tillväxt - och det ger resultat. I år fick inCOntext DI:s Gasellpris för femte året i rad, och sjukskrivningsnivåerna ligger långt under liknande företag i samma tillväxtfas.

kundbemötande

 - AVANZA


Bakgrund: Avanza grundades 1999 och har sedan dess vuxit från att vara en liten renodlad aktiemäklare på internet till att bli Sveriges ledande plattform för sparande och investeringar. En stor anledning var beslutet att bli verkligt kundorienterade. En framgångsfaktor har varit att ha en extremt hög kompetensnivå hos kundtjänstmedarbetare. Det här har lett till att kundtjänst i praktiken har fungerat som en plantskola för internrekrytering till högre positioner. För att kunna skapa de förutsättningarna anlitade man the Inside Changer.


Lösning: återkommande halvdagsutbildningar för nyanställda + workshops med specifika teman som t ex missnöjda kunder, merförsäljning, samtalsstyrning + medlyssning och samlyssning med individuell coaching. Första NKI-mätningen 2010 visade ett NKI på 82 och vid tillfället avrådde utomstående Avanza från att sätta högre mål än så - eftersom det bedömdes vara ett maxresultat.

Avanza lyssnade inte utan fortsatte med det vinnande konceptet.


Resultat: Avanza är sen länge en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

2019 hade man ett NKI på 87, ett NPS på 70 - och tog hem en SKI-vinst för tionde året i följd.